Preskočiť na obsah

Prihláška

Termín podávania žiadostí:

od 1. mája 2023 do 31. mája 2023

Spôsob podávania žiadostí:

osobne alebo elektronicky na email: riaditelka@farskaskolka.sk

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa:

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

v školskom roku 2023/2024

Podmienky prijímania detí do katolíckej materskej školy

zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou