Preskočiť na obsah

O nás

Nachádzame sa v novej budove Materskej školy vedľa rímskokatolíckeho kostola sv. Márie Magdalény na ulici Gerulatská 4B v tichej lokalite mestskej časti Bratislava-Rusovce v blízkosti lesoparku. Pri Materskej škole máme vlastný veľký školský dvor, kde máme svoje pieskovisko, hojdačky, lanovku a iné zábavné prvky.

Poslanie

My v škôlke Magdalénka veríme, že deti sú oveľa múdrejšie, schopnejšie a odvážnejšie bytosti ako si vieme predstaviť. Našim poslaním je sprevádzať a podporovať dieťa, aby rástlo vo viere a spoznávalo svet a to s rešpektom a prirodzene, v podnetnom a bezpečnom prostredí. Zo škôlky Magdalénky odchádza ako šťastné, sebavedomé a spokojné dieťa.

Patrónka Materskej školy 

Patrónkou našej škôlky je sv. Mária Magdaléna, jedna z Ježišových najslávnejších učeníčok. Podľa evanjelií bola prvou osobou, ktorá videla vzkrieseného Krista. Jej život a príbeh sú známe z Nového zákona. Na jej počesť boli založené mnohé kostoly a baziliky, vrátane Baziliky svätej Márie Magdalény vo francúzskom meste Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Niektoré z týchto miest sú populárne pútnické miesta pre kresťanov z celého sveta.