Preskočiť na obsah

Vzdelávanie a aktivity

Výchovné projekty

Technická škôlka

Cieľom projektu  je hravou formou, primeranou vekovým možnostiam detí, podporovať a rozvíjať ich: 

 • technické myslenie
 • tvorivosť
 • manuálne zručnosti
 • verbálne schopnosti.

Konceptom projektu je, že deti sa oboznamujú so základnými údajmi o skúmanom objekte, následne si vytvoria vlastný projekt, ktorý konzultujú s učiteľom a potom si podľa svojich predstáv, s pomocou učiteľa samy vyrobia funkčný model študovaného technického objektu. Nasledujúca hra s modelmi skutočných technických objektov objasní deťom správne použitie a využitie všetkých technických možností daného zariadenia. Hra s modelmi je záležitosťou celej skupiny, v rámci ktorej prebieha konverzácia, ktorá deti vedie aj k používaniu technickej terminológie.  

Koncept spája súvislosti takých dejov, ktoré sú bežné u inovačných procesov: predstava – návrh (zobrazenie) – výroba – prezentácia.

Pomocou tohto cyklu sa rozvíja myslenie, predstavivosť, zručnosť a verbálny prejav detí. 

Projekt „Technické škôlky“ v základe vychádza z princípov polytechnickej výchovy. 

Učím sa milovať

Dieťa je protagonistom svojej výchovy, ale rastie a rozvíja sa vo vzťahu k iným. Dieťa má v sebe semienko, ktoré potrebuje záhradníka, vodu, pomoc…., ale dieťa rastie samo.

Pomáha mu v tom veľký vzor rodiny, vzájomnej lásky a pomoci. V našej škôlke sme si zvolili ako prostriedok výchovy k láske KOCKU LÁSKY, ktorá je vlastne metodikou ako sa naučiť vzťahom a zvládaniu rôznych situácií v živote. Kocka lásky prináša 6 hodnôt: 

 1. Milujem ako prvý – vychádzam zo seba, vyvíjam iniciatívu
 2. Počúvam druhého – zjednocujem sa s iným
 3. Milujeme sa navzájom – pomáham
 4. Odpúšťam druhému – prijímam druhého 
 5. Milujem druhého – deliť sa, milovať pri hre
 6. Milujem všetkých  – ja som „dostal“, ale zároveň chcem aj „dať“. Vidím v druhých Ježiša. 

Kocka lásky má svoj pôvod v Taliansku v hnutí Fokolare, ktorého zakladateľkou je Chiara Lubichová. Autorom postavičiek je naša mamina z Materskej školy Ľudmilka Králiková

Návod na použitie:  „Hodíš si ju každé ráno,“ vysvetľujú deti zo škôlky , „a to, čo ti padne, o to sa musíš snažiť počas celého dňa.“ 

Krúžková činnosť

Anglický jazyk

Na krúžku anglického jazyka majú deti možnosť naučiť základy anglického jazyka spolu so svojími kamarátmi. Informácie o krúžkoch postupne dopĺňame.

Folklórny krúžok

Náš folklórny krúžko ponúka deťom možnosť naučiť sa slovenské ľudové tance a tancovať s kamarátmi. Skúsená učiteľká tancov ich uvedie do tajov tradičných krojov a tancov, pričom sa deti môžu zabaviť a zároveň sa naučia niečo nové o slovenskej kultúre a tradíciách. Informácie o krúžkoch postupne dopĺňame.

Hry s farbami 

Informácie o krúžkoch postupne dopĺňame.

Učebné plány škôlky

September

Obsahový celok: 

Už som škôlkarom

Témy:

 • To som ja – moji noví kamaráti
 • Môj denný poriadok
 • Naše hračky
 • Vecičky každodennej potreby
 • Košík plný plodov jesene
Október

Obsahový celok: 

Čarovná jeseň

Témy:

 • Poďakovanie za úrodu
 • Život v lese
 • Farebná jeseň
 • Bezpečne do školičky
November

Obsahový celok: 

V zdravom tele zdravý duch

Témy:

 • Moje zmysly
 • Žijeme zdravo – ovocie a zelenina
 • Ľudské telo
 • Príroda sa chystá na spánok – Zima k nám zavítala
December

Obsahový celok: 

Vianočný čas je tu zas

Témy:

 • Tešíme sa na sv. Mikuláša
 • Od Barbory do Vianoc
 • Pripravujeme sa na Vianoce
Január

Obsahový celok: 

Zima zimulienka

Témy:

 • Lesné zvieratá
 • Zimné športy
 • Staráme sa o vtáčiky
 • Naša vlasť
Február

Obsahový celok: 

Čas zábavy

Témy:

 • Fašiangový čas
 • Vesmír – slnko, mesiac, hviezdy + naša Zem je guľatá
 • Čím budem – pracovné profesie
 • Dopravné prostriedky
Marec

Obsahový celok: 

Mám ja knižku maľovanú

Témy:

 • Prvé jarné dni
 • Kniha je môj kamarát
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Veľká noc
Apríl

Obsahový celok: 

Slniečko sa zobudilo

Témy:

 • Veľká noc, Veľkonočné tvorenie
 • Zasadil som semienko
 • Zvieratá na našom dvore
 • Výlet ku chrobáčikom
Máj

Obsahový celok: 

Chránime prírodu

Témy:

 • Staviame my máje – tradície
 • Deň matiek – moja rodina
 • Potok, rieka, jazero
 • Objavovanie lesa
 • Deň detí
Jún

Obsahový celok: 

Hurá, je tu leto

Témy:

 • Na návšteve v ZOO
 • Deň otcov
 • Farby a vône leta
 • Cestujeme na prázdniny