Preskočiť na obsah

Vyhlásenie výberového konania

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4B, Bratislava, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy sv. Márie Magdalény, Gerulatská 4B, Bratislava, s predpokladaným termínom nástupu od 1. augusta 2023.